Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Ilay fanantenana Lehibe n°01
 

Fanantenana Lehibe / 2 LIKES

 
Daniel (Fizarana 1)
 

Bokin'i Daniela / 2 LIKES

 
Miainga, mialà (Andro 2)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 2 LIKES

 
La Bible
 

Kriz et Katastrof kot Bondie été / 2 LIKES

 
Enfants responsables
 

Etre de bons Parents / 2 LIKES

 
Enfants responsables (suite)
 

Etre de bons Parents / 2 LIKES