Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Pasteur Haja. Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Un Jour, Une Promesse #1
 

Un Jour, une Promesse / 2 VUES

 
Un Jour, Une Promesse #3
 

Un Jour, une Promesse / 2 VUES