Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 19 mai 2021

 
Tsara raha tenenina ny fihetseham-po
 

Fanabeazana miabo / 16 mai 2021

 
Dieu veut passer du temps avec nous
 

Sermon pour les enfants - TYA / 15 mai 2021

 
Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 14 mai 2021

 
Avelao hanao fanandramana ny zaza
 

Fanabeazana miabo / 9 mai 2021

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 7 mai 2021

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 5 mai 2021