Dieu notre refuge!
 

Une pensée pour ta famille / 4 LIKES

 
JAMENCO - Nous sommes tous les enfants de Dieu
 

Sermon pour les enfants - TYA / 4 LIKES

 
Pasteur Paul Ratsara - 05 Jona 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 3 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (3eme Lecon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 3 LIKES

 
Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 LIKES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 LIKES

 
Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 LIKES

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 LIKES