Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 VUES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 VUES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 VUES

 
Un Jour, Une Promesse #4
 

Un Jour, une Promesse / 4 VUES

 
Fomba fiatrehana aretim-bavony
 

Fiainana be dia be / 4 VUES

 
Fampiasam-batana
 

Fiainana be dia be / 4 VUES

 
Sermon - Ps Arnaud: Le Dieu des circonstances
 

Parole d'encouragement / 4 VUES