Pasteur Wesley Orieux
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Fampiasam-batana
 

Fiainana be dia be / 1 LIKES

 
Ilay fanantenana Lehibe n°06
 

Fanantenana Lehibe / 1 LIKES

 
Kimbap
 

Sakafo ara-pahasalamana / 1 LIKES

 
Bible et Prophétie
 

Espoir 21 / 1 LIKES

 
Gratin de pomme de terre
 

Sakafo ara-pahasalamana / 1 LIKES

 
Daniel (Fizarana 21)
 

Bokin'i Daniela / 1 LIKES