Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 0 LIKES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 0 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 0 LIKES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 0 LIKES

 
Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 0 LIKES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 0 LIKES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 0 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 0 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 0 LIKES