Daniel (Fizarana 25)
 

Bokin'i Daniela / 2 VUES

 
Daniel (Fizarana 26)
 

Bokin'i Daniela / 2 VUES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Mahereza, Matanjaha!
 

Mahereza, Matanjaha / 2 VUES

 
Daniel (Fizarana 27)
 

Bokin'i Daniela / 2 VUES

 
Daniel (Fizarana 29)
 

Bokin'i Daniela / 2 VUES

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
JAMENCO - La règle d'or
 

Sermon pour les enfants - TYA / 2 VUES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES