Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 8 octobre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 29 septembre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 23 septembre 2020

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 28 septembre 2020

 
Fomba fiatrehana aretim-bavony
 

Fiainana be dia be / 24 septembre 2020

 
Mme Margery Herinirina
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 17 septembre 2020

 
Fr Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 17 septembre 2020

 
Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 17 septembre 2020