Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 29 octobre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 27 octobre 2020

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 26 octobre 2020

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 24 octobre 2020

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 22 octobre 2020

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 21 octobre 2020

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 19 octobre 2020

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 18 octobre 2020

 
Pasteur Haja. Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 16 octobre 2020