Mme Margery Herinirina
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 17 septembre 2020

 
Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 17 septembre 2020

 
Pasteur Heriniaina Randriamanantena
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 16 juillet 2020

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 6 novembre 2020

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 9 novembre 2020

 
raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 19 novembre 2020

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 22 octobre 2020