Ilay fanantenana Lehibe n°03
 

Fanantenana Lehibe / 23 juin 2021

 
Ilay fanantenana Lehibe n°04
 

Fanantenana Lehibe / 23 juin 2021

 
Daniel (Fizarana 25)
 

Bokin'i Daniela / 26 décembre 2021

 
Un Jour, Une Promesse #4
 

Un Jour, une Promesse / 16 novembre 2020

 
Tsara raha tenenina ny fihetseham-po
 

Fanabeazana miabo / 16 mai 2021

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 27 octobre 2020

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 8 octobre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 14 octobre 2020

 
Pasteur Haja. Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 16 octobre 2020