Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Un Jour, Une Promesse #4
 

Un Jour, une Promesse / 1 LIKES

 
Fampiasam-batana
 

Fiainana be dia be / 1 LIKES

 
Ilay fanantenana Lehibe n°06
 

Fanantenana Lehibe / 1 LIKES

 
TOFU BAOLINA
 

Sakafo ara-pahasalamana / 1 LIKES