Pasteur Wesley Orieux
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 LIKES

 
Avelao hanao fanandramana ny zaza
 

Fanabeazana miabo / 3 LIKES

 
Pasteur Paul Ratsara - 05 Jona 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 3 LIKES

 
Qu'est ce que je vais mettre?
 

Une pensée pour ta famille / 3 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (2eme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 3 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (3eme Lecon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 3 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (5eme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 3 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (6éme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 3 LIKES

 
La véritable histoire de l'avenir #1
 

La véritable histoire de l'avenir / 3 LIKES