Daniel (Fizarana 1)
 

Bokin'i Daniela / 27 juin 2021

 
Kimbap
 

Sakafo ara-pahasalamana / 10 octobre 2021

 
Daniel (Fizarana 13)
 

Bokin'i Daniela / 3 octobre 2021

 
Daniel (Fizarana 10)
 

Bokin'i Daniela / 12 septembre 2021

 
Daniel (Fizarana 14)
 

Bokin'i Daniela / 9 octobre 2021

 
Daniel (Fizarana 5)
 

Bokin'i Daniela / 1 août 2021

 
Aza mijanona amin'ny tany lemaka (Andro 1)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 4 juillet 2021

 
Daniel (Fizarana 2)
 

Bokin'i Daniela / 4 juillet 2021

 
Daniel (Fizarana 11)
 

Bokin'i Daniela / 18 septembre 2021