Daniel (Fizarana 1)
 

Bokin'i Daniela / 24 VUES

 
Zah Faly N°5
 

Zah faly / 13 VUES

 
Aza mijanona amin'ny tany lemaka (Andro 1)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 12 VUES

 
Daniel (Fizarana 2)
 

Bokin'i Daniela / 12 VUES

 
Pasteur Wesley Orieux
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 9 VUES

 
Ilay fanantenana Lehibe n°01
 

Fanantenana Lehibe / 9 VUES

 
Daniel (Fizarana 5)
 

Bokin'i Daniela / 9 VUES

 
Daniel (Fizarana 3)
 

Bokin'i Daniela / 8 VUES

 
Zah Faly N°1
 

Zah faly / 6 VUES