Daniel (Fizarana 16)
 

Bokin'i Daniela / 24 LIKES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 23 LIKES

 
Daniel (Fizarana 9)
 

Bokin'i Daniela / 23 LIKES

 
Daniel (Fizarana 17)
 

Bokin'i Daniela / 21 LIKES

 
Zah Faly N°1
 

Zah faly / 20 LIKES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 20 LIKES

 
Miainga, mialà (Andro 2)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 17 LIKES

 
Daniel (Fizarana 7)
 

Bokin'i Daniela / 15 LIKES

 
Zah Faly N°2
 

Zah faly / 13 LIKES