Zah Faly N°1
 

Zah faly / 12 LIKES

 
Daniel (Fizarana 9)
 

Bokin'i Daniela / 12 LIKES

 
Daniel (Fizarana 17)
 

Bokin'i Daniela / 12 LIKES

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 11 LIKES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 11 LIKES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 11 LIKES

 
Daniel (Fizarana 7)
 

Bokin'i Daniela / 11 LIKES

 
Daniel (Fizarana 16)
 

Bokin'i Daniela / 10 LIKES