Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 30 LIKES

 
Daniel (Fizarana 16)
 

Bokin'i Daniela / 30 LIKES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 28 LIKES

 
Daniel (Fizarana 9)
 

Bokin'i Daniela / 28 LIKES

 
Zah Faly N°1
 

Zah faly / 26 LIKES

 
Miainga, mialà (Andro 2)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 25 LIKES

 
Daniel (Fizarana 17)
 

Bokin'i Daniela / 21 LIKES

 
JAMENCO - La règle d'or
 

Sermon pour les enfants - TYA / 20 LIKES

 
Daniel (Fizarana 7)
 

Bokin'i Daniela / 16 LIKES