Daniel (Fizarana 1)
 

Bokin'i Daniela / 27 juin 2021

 
Zah Faly N°1
 

Zah faly / 24 mai 2021

 
Zah Faly N°4
 

Zah faly / 27 mai 2021

 
Daniel (Fizarana 5)
 

Bokin'i Daniela / 1 août 2021

 
Zah Faly N°5
 

Zah faly / 28 mai 2021

 
Daniel (Fizarana 2)
 

Bokin'i Daniela / 4 juillet 2021

 
Ilay fanantenana Lehibe n°01
 

Fanantenana Lehibe / 23 juin 2021

 
Aza mijanona amin'ny tany lemaka (Andro 1)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 4 juillet 2021

 
Daniel (Fizarana 3)
 

Bokin'i Daniela / 11 juillet 2021