Actualités

Fiatrehana ny valanaretina COVID 19 : navadika ho toera-pitsaboana ny fiangonana advantista tao Tanjonandriana ao amin’ny distrikan’i Tanjonandriana....

 

Ny firaisantsaina, ny fiaraha-miasa; izany no hifampitondrana hamitana ny asa aty FMN. Ny fivorian’ny mpitandrina no nanombohanay ny asa tamin’ity...

 

Le temps s’écoule actuellement à une vitesse incontrôlable. Plus le temps passe, plus les tâches à réaliser se multiplient et sont nombreuses. Au...

 

Anisany sakana eo amin’ny fanoloran-tena amin’ny ranon’ny batisa ny tsy fisoratam-panambadiana. Manampitrotraka ny fahasarotana ireo fombafomba...

 

« HANDEHA AHO » Toy ny Departemanta rehetra, ny Departemanta Fifandraisana dia nanatanteraka ihany koa ny tetik’asa « Handeha aho » izay iraisana...

 

Ny taona 2021 dia taona manokana teo amin’ny Departemantan’ny Tanora nandraisana am-po ny antso ho tonga mpianatra araka ny fanambarana iraka ka...

 

- Nanomboka tamin’ny volana May 2019 no nahazoana ny tari-dalana feno mikasika ny Fitoriana amin’ny Islamo eo anivon’ny Fiangonantsika, izay...

 

Ry rahalahy sy anabavy malala mpiray fanantenana ao amin’ny Tompo , Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy...

 

Les innombrables moyens utilisés par Dieu pour atteindre les cœurs incluent-ils les réseaux sociaux ? À en croire l’histoire d’Aurélie Tossé,...